Công nghệ thông tin Quốc tế

Khung chương trình đào tạo chung

Khung chương trình các chuyên ngành hẹp

Kỹ thuật phần mềm

1. Các môn học chuyên sâu

– Database Design & Development (Phân tích thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu)

Website Design & Development (Phân tích thiết kế và xây dựng website)

Software Development Life Cycle (Quy trình phát triển phần mềm)

Managing a Successful Computing Project (Quản lý dự án CNTT)

Semi-Project (Chọn đề tài theo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm)

Application Development (Lập trình phát triển ứng dụng)

Final Project (Đồ án tốt nghiệp chuyên biệt theo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm)

 2. Triển vọng nghề nghiệp

– Kiểm thử phần mềm (Tester) 

– Lập trình viên ứng dụng, phần mềm (Web/Desktop/Mobile Developer)

– Nhân viên phân tích nghiệp vụ (Business Analysis)

– Quản trị viên dự án phần mềm CNTT.

Lập trình trí tuệ nhân tạo (AI)

1. Các môn học chuyên sâu

Managing a Successful Computing Project (Quản lý dự án CNTT)

Security (Bảo mật dữ liệu)

Semi-Project (Chọn đề tài theo chuyên ngành AI)

Business Intelligence (Kinh doanh thông minh với CNTT)

Cloud computing (Điện toán đám mây)

Data Structures & Algorithms (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)

Internet of Things (Internet vạn vật)

– Final Project (Đồ án tốt nghiệp chuyên biệt theo chuyên ngành AI)

2. Triển vọng nghề nghiệp

– Chuyên viên phát triển trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn (Big Data). 

– Chuyên viên phát triển hệ thống tự động hóa, hệ thống IoT.

– Chuyên viên triển khai, phát triển ứng dụng/dịch vụ điện toán đám mây.

– Kiến trúc sư hệ thống thông minh.

PDP (Professional Development Practice): Phát triển kỹ năng cá nhân (Hội thảo/seminar của từng chuyên ngành)

 


Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng ký thông tin
Tư vấn viên sẽ gọi điện cho bạn sau 24h, xin cảm ơn!

Nộp hồ sơ

Tìm văn phòng tuyển sinh

Gọi lại tư vấn cho tôi

Nhà trường sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cảm ơn bạn.

Mời đặt câu hỏi cho chúng tôi

Nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: