Kinh tế Quốc tế

Khung chương trình đào tạo chung

Khung chương trình các chuyên ngành hẹp

Marketing quốc tế

a) Các môn học chuyên sâu

– Marketing Essentials (Marketing căn bản)

Semi-Project (Chọn đề tài theo chuyên ngành Marketing quốc tế)

Product and Service Development (Phát triển sản phẩm và dịch vụ)

Integrated Marketing Communications (Truyền thông marketing tích hợp)

Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

– Final Project (Đồ án tốt nghiệp chuyên biệt theo chuyên ngành Marketing quốc tế)

b) Triển vọng nghề nghiệp

– Nhân viên Hoạch định chiến lược

– Nhân viên Kinh doanh

– Nhân viên Quảng cáo

– Chuyên  viên Marketing

– Chuyên viên Quan hệ công chúng

– Nhân viên lập kế hoạch & Quản trị dự án Marketing

Tài chính quốc tế

a) Các môn học chuyên sâu

Management Accounting (Kế toán quản trị)

Semi-Project (Chọn đề tài theo chuyên ngành Tài chính quốc tế)

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

– Final Project (Đồ án tốt nghiệp chuyên biệt theo chuyên ngành Tài chính quốc tế)

b) Triển vọng nghề nghiệp

– Chuyên viên thanh toán quốc tế

– Chuyên viên quản trị dự án ODA, FDI,…

– Chuyên viên quản lý thuế, xuất nhập khẩu tại các DN

– Chuyên viên kế toán quản trị

– Kiểm toán

– Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính

Quản trị kinh doanh quốc tế

a) Các môn học chuyên sâu

– Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

Management and Operations (Quản trị vận hành)

Managing a Successful Business Project (Quản trị dự án kinh doanh)

Business Law (Luật kinh doanh)

Entrepreneurship and Small Business Management (Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ)

Semi-Project (Chọn đề tài theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế)

Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

Business Strategy (Chiến lược kinh doanh)

Final Project (Đồ án tốt nghiệp chuyên biệt theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế)

b) Triển vọng nghề nghiệp

– Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế

– Chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu

– Chuyên viên phân tích thị trường, marketing quốc tế

– Chuyên viên quản lý dự án 

– Chuyên viên nhân sự

– Chuyên viên thanh toán quốc tế

– Nhân viên chăm sóc khách hàng

– Nhân viên vận hành kho

PDP (Professional Development Practice): Phát triển kỹ năng cá nhân (Hội thảo/seminar của từng chuyên ngành)

 


Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng ký thông tin
Tư vấn viên sẽ gọi điện cho bạn sau 24h, xin cảm ơn!

Nộp hồ sơ

Tìm văn phòng tuyển sinh

Gọi lại tư vấn cho tôi

Nhà trường sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cảm ơn bạn.

Mời đặt câu hỏi cho chúng tôi

Nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: