SINH VIÊN BTEC FPT TỰ TIN LÀM CHỦ NGOẠI NGỮ SAU 30 NGÀY

02/07/2021

Với mục tiêu tạo ra một sân chơi lành mạnh “học mà chơi – chơi mà học”, tổ Tiếng Anh BTEC FPT Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi “ENGLISH SPEAKING CHALLENGE-30 DAYS” – “thử thách 30 ngày nói tiếng …