SINH VIÊN BTEC FPT TỰ TIN CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG

26/04/2021

Con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp Để giúp sinh viên BTEC FPT có tư duy mới về quản trị nhân sự cũng như cái nhìn tổng quan về thị trường tuyển dụng lao động hiện đại, …